Trakteren

 Verjaardag leerlingen

Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Andere traktaties dan snoep blijven onze voorkeur hebben. Het is de bedoeling de kinderen geen dure traktaties mee te geven. Een kleine traktatie, bijvoorbeeld fruit of een snoepje, voldoet meer dan een grote. Laat het niet uit de hand lopen. Vanaf groep 4 vieren we de verjaardag van de kinderen zonder ouders.

Verjaardagen leerkrachten

De leerkrachten op ’t Palet vieren hun verjaardagen gezamenlijk. Deze juffen en meesterdag duurt een hele ochtend en wordt door de leerkrachten georganiseerd.

Kinderen hoeven geen kostbare cadeautjes voor de leerkracht mee naar school te nemen. Een tekening of bloemetje is ook leuk om te ontvangen

Verjaardag van familieleden

We willen het maken van cadeautjes en versjes voor verjaardagen thuis beperkt houden. Omdat het moeilijk is thuis iets te maken voor vader en moeder laten we dit graag doorgaan voor de laagste drie groepen mits het ruim van tevoren aan ons wordt doorgegeven. Voor opa's en oma's en bij andere gelegenheden vragen we u vriendelijk zelf iets met uw kind te maken.