"Meer dan onderwijs alleen!"

 Hartelijk welkom bij openbare basisschool 't Palet!

 Obs 't Palet in het kort:

Bij ons op school kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en ontplooien door de vakkundigheid en goede zorg van het team. Er wordt gekeken naar wat iedere leerling individueel nodig heeft, hierbij dagen we leerlingen uit om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Er wordt goed gekeken naar de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast bieden wij mogelijkheden, zodat leerlingen hun talenten kunnen inzetten. Dit alles gebeurt in wederzijds respect voor elkaar, waarbij waarden en normen veel aandacht krijgen.

Ons motto is Obs ‘t Palet: Meer dan onderwijs alleen! Samen op weg naar een kansrijke toekomst!

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons. Onze locatiecoördinator helpt u graag verder tijdens en een persoonlijk gesprek.
 
Namens het team,
Carmen Geerdink
Locatiecoördinator Obs 't Palet

 

't Palet: "Meer dan onderwijs alleen!"

Nolensstraat 14,           7141VG, Groenlo   T:  0544-725 181         E.: directie@obstpalet.nl 

 Facebook

 

 Er is nog geen nieuws.

Titel

Hier kan een korte uitleg komen te staan over 't palet

Onderwijsteams

Stichting OPONOA heeft voor haar 15 basisscholen gekozen voor het werken met vier onderwijsteams. Dit plan staat beschreven in de Koersnotitie 2.0 “Minder kwetsbaar, meer kwaliteit: werken in onderwijsteams” Daarmee wil het CvB kwaliteitsverbetering van het onderwijs mogelijk maken, voldoen aan haar maatschappelijke opdracht en een duurzaam antwoord geven op de krimp van haar scholen. In de realisatie ervan werkt Stichting OPONOA en haar scholen projectmatig, via een bovenschools Projectplan waarin de processtappen en de planning daarvan zijn geformuleerd. Een onderwijsteam is een breed, professioneel team dat verantwoordelijk is voor de gezamenlijke uitvoering van de werkzaamheden op de vijf samenwerkende scholen, o.l.v. de directeur onderwijsteam. O.B.S. 't Palet maakt deel uit van onderwijsteam 4. De andere scholen in het onderwijsteam zijn: O.B.S. Kerst Zwart te Ruurlo, O.B.S. G.A. van der Lugtschool te Gelselaar, O.B.S. Menno ter Braak te Eibergen en O.B.S. De Driesprong te Ruurlo.