Welkom in groep 1-2-3- 4 en 5

schooljaar 2018/2019 

We beginnen de dag met een 'inloop' moment. De onderbouw kiest elke dag een spel of werkje uit de kast die bij een bepaalde dag hoort (rekenen, taal of constructie materiaal).
Groep 4-5 werkt tijdens de inloop met een planning waarop ze afkruisen wat ze gaan doen. Deze dagen zijn verdeeld in rekenen, taal en spelling, begrijpend lezen of vrije keuze. 

Naast alle basisvakken (rekenen, taal en spelling, lezen) hebben we ook gym, creatieve vakken en wereldorientatie (Faqta).
Gym heeft groep 4-5 wij op de maandagen in de zaal en de donderdagen op het plein. De onderbouw heeft op de donderdag gym van juf Dian in de speelzaal.

 

Hieronder een aantal foto's die een kleine indruk geven hoe het bij ons in de klas gaat:

 

inloop

inloop: werkje uit de kast kiezen

inloop

 

Inloop: plannen 

 

werken aan tafel

werken met de chromebooks

 

 Hieronder vind je ook nog verschillende activiteiten of lessen die wij in- of met de klas hebben gedaan.
Veel kijkplezier!