Op obs ’t Palet is ieder kind welkom!

We zijn de enige openbare school in Groenlo en onderscheiden ons qua schoolgrootte en het gegeven onderwijs.
 
Ons school motto is: Meer dan onderwijs alleen! Samen op weg naar een kansrijke toekomst!

Samen op weg naar een kansrijke toekomst!

Op Obs ’t Palet vinden we het belangrijk te kijken naar ieder kind individueel. Elk kind is uniek en wij vinden het belangrijk tegemoet te komen aan de behoeften van onze leerlingen. Hierbij onderstrepen we ook het feit dat we eigenaarschap essentieel vinden. Wij willen kinderen bewust maken van het feit dat het op school gaat om hun eigen (leer)proces en hun eigen verantwoordelijkheden.

De kinderen zijn de opbrengst van ons onderwijs. Zij leren bij ons op school kennis en vaardigheden om goed toegerust te zijn voor de toekomst. Een maatschappij die o.a. vraagt om vaardigheden als kritisch en probleemoplossend denken, keuzes maken, beargumenteren, samenwerken, reflectievermogen en creatief denken.

Obs ’t Palet biedt gepersonaliseerd onderwijs. Er wordt doelgericht gekeken naar wat ieder kind nodig heeft. Hierbij denkend aan leerstof, werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Hierbij worden leerlingen met dezelfde doelen aan elkaar gekoppeld, waardoor er zowel individueel als samengewerkt kan worden.

Het onderwijs is erop gericht om het beste uit elke leerling te halen; kindgericht en kind specifiek. In de ochtend wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden. In de middag wordt er meer thematisch gewerkt en worden vaardigheden en kennis geïntegreerd aangeboden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van verschillende werkvormen en theorieën, o.a. van coöperatief leren, uitdagend en ontdekkend leren. Kwaliteit staat voorop; zowel qua proces als product. Leerlingen werken hierbij afwisselend zelfstandig en samen en leren dat fouten maken mag.

SAMEN op weg naar een kansrijke toekomst!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samen te werken; samen weet je immers meer dan alleen, samenwerken kan voor verrassende uitkomsten zorgen en bovendien neemt samenwerken een belangrijke plek in onze maatschappij in. Daarnaast slaat het woord ‘SAMEN‘ op de betrokkenheid en de begeleiding van het team van onze school. Onze leerkrachten begeleiden, coachen, motiveren en enthousiasmeren de kinderen en monitoren het (leer)proces van de leerlingen. Hierin vinden wij de samenwerking met ouders zeer belangrijk om met ouders, want samen bereik je meer!

Samen op weg naar een KANSRIJKE TOEKOMST!

Wij vinden het belangrijk kinderen te laten ontdekken wie ze zelf zijn, wat hun passies zijn, wat hun kwaliteiten en talenten zijn en welke uitdagingen er zijn en hoe daarmee om te gaan. Dat vraagt om (zelf)reflectie, zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap ten aanzien van het eigen leerproces. Het team van onze school begeleidt de kinderen bij dit fascinerende proces. 

ICT neemt een belangrijke rol in binnen de maatschappij. Binnen ons onderwijs leren wij kinderen hierin vaardig te worden (21st Century Skills) , zodat zij bewust en kritisch kunnen omgaan met de digitale mogelijkheden.

MEER dan onderwijs alleen!

Op Obs ’t Palet vinden wij het belangrijk dat we, naast het bieden van onderwijs, leerlingen op een respectvolle manier met elkaar, maar ook met de omgeving leren omgaan. Deze vaardigheden worden onder begeleiding van onze leerkrachten aangeleerd en geoefend. Daarnaast worden deze vaardigheden ook toegepast door bezoeken aan het Ouderencentrum, het Kinderdagverblijf, maar ook door het schoonhouden van de natuur.

Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen leren dat hun mening en stem telt in onze maatschappij. Obs ’t Palet heeft om deze reden een leerlingenraad. Deze wordt, na een verkiezingscampagne, gekozen door de leerlingen zelf. Op deze manier laten wij kinderen het belang zien van dat hun stemt telt.