Op obs ’t Palet is ieder kind welkom!

We zijn de enige openbare school in Groenlo en onderscheiden ons qua schoolgrootte en het gegeven onderwijs.
We werken in kleine en kansrijke combinatie groepen  met veel aandacht voor individuele verschillen tussen de kinderen .
 
Ons school motto is  “Meer dan onderwijs alleen”. Dat betekent dat kinderen niet alleen op school zijn om vakken te leren. Wij zien kinderen als jonge talentvolle mensen die van alles willen leren.
Daarom vinden wij veiligheid en geborgenheid , cultuureducatie, gymnastiek en  gezonde voeding, ook belangrijke zaken.
Kinderen leren het best als zij in een respectvolle en veilige schoolomgeving zitten, waarin zij zich goed voelen.
 
Ouders en het schoolteam zorgen samen voor een goede en sociale leeromgeving.
De school besteedt veel aandacht aan positief gedrag en heeft hiervoor het Veiligheidscertificaat ontvangen.
 
Onze belangrijkste aandachtspunten op een rijtje:

  • Wij vinden dat uw kind goed onderwijs moet krijgen.
  • We hebben respect voor elk kind ongeacht het geloof of afkomst;
  • We hebben een veilige leeromgeving met aandacht tot voorkoming van pesten;
  • We volgen de leerontwikkelingen van alle kinderen nauwkeurig en stellen hoge verwachtingen ten aanzien hiervan;
  • We hebben een goede en professionele zorgstructuur
  • We hebben aandacht voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen