Op obs ’t Palet is ieder kind welkom!

We zijn de enige openbare school in Groenlo en onderscheiden ons qua schoolgrootte en het gegeven onderwijs.
 
Ons school motto is: Meer dan onderwijs alleen! Samen op weg naar een kansrijke toekomst!

MEER dan onderwijs alleen!

Obs ’t Palet biedt gepersonaliseerd onderwijs. Er wordt doelgericht gekeken naar wat ieder kind nodig heeft. Hierbij denkend aan leerstof, werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Leerlingen met dezelfde doelen worden aan elkaar gekoppeld, waardoor er zowel individueel als samengewerkt kan worden. 

Het onderwijs is erop gericht het beste uit elke leerling te halen; kindgericht en kind specifiek. In de ochtend wordt  aandacht besteed aan de basisvaardigheden. In de middag wordt er meer thematisch gewerkt en worden vaardigheden en kennis geïntegreerd aangeboden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van verschillende werkvormen en theorieën, o.a. van coöperatief leren, uitdagend en ontdekkend leren. Kwaliteit staat voorop; zowel qua proces als product. Leerlingen werken hierbij afwisselend zelfstandig en samen en leren dat fouten maken mag.

Naast het bieden van onderwijs vinden wij het belangrijk leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en met de omgeving te leren omgaan. Deze vaardigheden worden onder begeleiding van de leerkrachten aangeleerd en geoefend. Hierbij denkend aan bezoeken aan het Ouderencentrum, het Kinderdagverblijf, maar ook door het schoonhouden van de omgeving.

De ontwikkeling van creativiteit en talent zijn voor ons belangrijke pijlers wanneer het gaat om persoonsontwikkeling bij de leerlingen. Onder persoonsontwikkeling verstaan wij dat leerlingen zichzelf mogen zijn en medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Daarnaast vinden wij het van belang dat leerlingen hun eigen leerproces sturen, maar zeker ook vol zelfvertrouwen en zelfstandigheid van onze basisschool afgaan.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat hun mening en stem telt in onze maatschappij.

Obs ’t Palet heeft om deze reden een leerlingenraad. Deze wordt, na een verkiezingscampagne,  gekozen door de leerlingen zelf.

SAMEN op weg naar een kansrijke toekomst!
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren samen werken; samen weet je immers meer dan alleen. Samenwerken kan voor verrassende uitkomsten zorgen en bovendien neemt samenwerken een belangrijke plaats in onze maatschappij in. Een maatschappij die o.a. vraagt om vaardigheden als kritisch en probleemoplossend denken, keuzes maken, beargumenteren, samenwerken, reflectievermogen bezitten en creatief denken.

Het woord ‘SAMEN‘  staat voor  de manier waarop het team de begeleiding van de leerling realiseert. De leerkrachten begeleiden, coachen, motiveren en enthousiasmeren de leerlingen. Kindgesprekken en contacten met ouders spelen hierbij een belangrijke rol, want samen bereik je meer!

Samen op weg naar een KANSRIJKE TOEKOMST!

Ieder kind is uniek en wij vinden het belangrijk tegemoet te komen aan de behoeften van onze leerlingen. Hierbij onderstrepen we ook het feit dat we eigenaarschap essentieel vinden. Wij willen kinderen bewust maken van het feit dat het op school gaat om hun eigen (leer)proces en hun eigen verantwoordelijkheden.

 De kinderen zijn de opbrengst van ons onderwijs. Zij leren bij ons op school kennis en vaardigheden om goed toegerust te zijn voor de toekomst. Dat vraagt om (zelf)reflectie, zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap ten aanzien van het eigen leerproces. ICT neemt een belangrijke rol in binnen de maatschappij. Binnen ons onderwijs leren wij kinderen hierin vaardig te worden. Het team begeleidt de leerlingen bij dit fascinerende proces.