Veilige school

Onze school heeft het keurmerk ‘Veilige school’ van de School & Innovatie Groep ontvangen. Wij hebben het onderzoek gedaan naar het pestgedrag op de school. Daarvoor vullen alle leerlingen uit groep 6 tot en met 8 een vragenlijst in over pesten. In de vragenlijst staan vragen over waar er wordt gepest, hoeveel, op welke manier, maar ook wie er pest en hoe het op school wordt aangepakt. Het certificaat ‘veilige school’ wordt enkel uitgereikt als maximaal vier procent van de leerlingen aangeeft gepest te worden. Het onderzoek moet jaarlijks uitgevoerd worden wil de school het keurmerk behouden.