Taakspel

Op 't Palet spelen we "Taakspel" om het gedrag van kinderen op een positieve manier te beïnvloeden. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd en hebben de cursus afgerond. Mevr. C. Geerdink is tevens gecertificeerd om leerkrachten het spel en de achterliggende gedragstherapeutische aspecten aan te leren.
Taakspel is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend anti-pestprogramma.
 
Hoe werkt Taakspel?

Taakspel maakt gebruik van de positieve controle op gedrag waarbij het gewenste gedrag direct en veel aandacht krijgt en het ongewenste gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd. Om de omschakeling van een negatieve naar een positieve controle op gedrag mogelijk te maken is het taakspel bedacht. Het taakspel wordt gespeeld tijdens de reguliere onderwijssituaties. Voor iedere onderwijssituatie bedenken de leerlingen en leerkrachten positieve regels die gewenst gedrag omschrijven. De leerlingen houden zich gedurende de afgesproken tijd aan de drie afgesproken regels. De leerkracht geeft hiervoor complimenten. Maar omdat iedereen zich wel eens vergist zijn er kaarten in het spel. Wanneer een leerling een afgesproken regel overtreedt, pakt de leerkracht een kaart weg. De leerkracht reageert verder niet op het regelovertredend gedrag, verbaal noch non-verbaal. De leerlingen zitten in teams bij elkaar en mogen elkaar helpen zich aan de regels te houden. Wanneer de teams kaarten overhouden, hebben ze gewonnen. Ze krijgen dan een beloning die ze zelf bedacht hebben. De leerlingen kunnen sparen voor een grotere beloning door op een poster een kruisje te zetten of stickers te plakken. Het spel wordt maximaal drie keer per week gespeeld. De tijd om het taakspel te spelen wordt geleidelijk aan uitgebreid van 10 minuten naar 45 minuten naar een dag.