"Meer dan onderwijs alleen!"

Groepen

Voorbeeld tekst.

Er is nog geen nieuws.

Onderwijsteams

Stichting OPONOA heeft voor haar 15 basisscholen gekozen voor het werken met vier onderwijsteams. Dit plan staat beschreven in de Koersnotitie 2.0 “Minder kwetsbaar, meer kwaliteit: werken in onderwijsteams” Daarmee wil het CvB kwaliteitsverbetering van het onderwijs mogelijk maken, voldoen aan haar maatschappelijke opdracht en een duurzaam antwoord geven op de krimp van haar scholen. In de realisatie ervan werkt Stichting OPONOA en haar scholen projectmatig, via een bovenschools Projectplan waarin de processtappen en de planning daarvan zijn geformuleerd. Een onderwijsteam is een breed, professioneel team dat verantwoordelijk is voor de gezamenlijke uitvoering van de werkzaamheden op de vijf samenwerkende scholen, o.l.v. de directeur onderwijsteam. O.B.S. 't Palet maakt deel uit van onderwijsteam 4. De andere scholen in het onderwijsteam zijn: O.B.S. Kerst Zwart te Ruurlo, O.B.S. G.A. van der Lugtschool te Gelselaar, O.B.S. Menno ter Braak te Eibergen en O.B.S. De Driesprong te Ruurlo.