School en ouders

Als team hebben wij het welzijn en de ontwikkeling van onze  leerlingen voorop staan. Samen dragen we de verantwoordelijkheid van de zorg hiervoor. U, als ouders, als ervaringsdeskundige van uw kind thuis. Wij, als school, als deskundigen op het gebied van onderwijs en uw kind in de klas.

Oudergesprekken
Goede communicatie is hiervoor belangrijk. Om deze reden houden wij drie keer per jaar oudergesprekken. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tussendoor in gesprek te gaan. Hiervoor maken wij graag een afspraak met u. 

Kindgesprekken
Naast ouder gesprekken houden wij ook drie per jaar kindgesprekken. Hierbij gaat de leerkracht in gesprek met de leerlingen om zo af te stemmen wat zij nodig hebben om tot verdere ontwikkeling te komen.