Welkom in groep 6-7-8! 

Op deze pagina van de website kunnen jullie zien wat wij allemaal doen in groep 6/7/8.
Op maandag t/m vrijdag zijn juf Kelly en meester Bram in de klas. Op vrijdagmiddag is juf Erna in de klas.

De dag begint altijd met een inloop-moment. Tijdens de inloop doen wij verschillende dingen die horen bij de week of bij de dag. Tijdens de inloop zijn er ook al wat instructiemomenten of verbeteren leerlingen samen met juf of meester het werk. Na de inloop hebben wij altijd instructiemomenten van taal, rekenen, spelling, technisch en/of begrijpend lezen. Na de instructiemomenten werken wij zelfstandig aan onze taken en doelen van de week/periode. We plannen onze taken zelf met behulp van de weektaak.

Naast alle basisvakken hebben we ook gym, creatieve vakken, Engels, verkeer en wereldorientatie. Gym hebben wij op maandag in de zaal en op donderdag op het plein. Voor wereldoriëntatie werken wij dit schooljaar met Faqta. Door middel van projecten leren we over de natuur en techniek, de wereld en over de geschiedenis. Onze creatieve les op woensdag sluit vaak bij het thema van Faqta aan. 

Kortom, onze dagen zijn altijd anders! Hieronder vind je verschillende activiteiten die wij in de klas of met de klas hebben gedaan. Veel kijkplezier! De foto's van de verschillende activiteiten zijn via facebook of in het fotoalbum te vinden. De leerlingen van groep 6/7/8 schrijven zelf de stukjes voor op de website. 

Start van het schooljaar 2020-2021 (september 2020)

De eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar is alweer geweest. Wij hebben veel leuke dingen gedaan. Spelletjes om elkaar te leren kennen, complimenten en kwaliteitenspelletjes en wij zijn al weer druk aan het werk geweest. Ook was het heel fijn dat wij weer naar de gymzaal mochten voor de eerste keer sinds een hele lange tijd.