Welkom in groep 6-7-8! 

Op deze pagina van de website kunnen jullie zien wat wij allemaal doen in groep 6/7/8.
Op maandag t/m vrijdag zijn juf Kelly en meester Bram in de klas. Op vrijdagmiddag is juf Erna in de klas.

De dag begint altijd met een inloop-moment. Tijdens de inloop doen wij verschillende dingen die horen bij de week of bij de dag. Tijdens de inloop zijn er ook al wat instructiemomenten of verbeteren leerlingen samen met juf of meester het werk. Na de inloop hebben wij altijd instructiemomenten van taal, rekenen, spelling, technisch en/of begrijpend lezen. Na de instructiemomenten werken wij zelfstandig aan onze taken en doelen van de week/periode. We plannen onze taken zelf met behulp van de weektaak.

Naast alle basisvakken hebben we ook gym, creatieve vakken, Engels, verkeer en wereldorientatie. Gym hebben wij op maandag in de zaal en op donderdag op het plein. Voor wereldoriëntatie werken wij dit schooljaar met Faqta. Door middel van projecten leren we over de natuur en techniek, de wereld en over de geschiedenis. Onze creatieve les op woensdag sluit vaak bij het thema van Faqta aan. 

Kortom, onze dagen zijn altijd anders! Hieronder vind je verschillende activiteiten die wij in de klas of met de klas hebben gedaan. Veel kijkplezier! De foto's van de verschillende activiteiten zijn via facebook of in het fotoalbum te vinden. De leerlingen van groep 6/7/8 schrijven zelf de stukjes voor op de website. 

Start van het schooljaar 2020-2021 (september 2020)

De eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar is alweer geweest. Wij hebben veel leuke dingen gedaan. Spelletjes om elkaar te leren kennen, complimenten en kwaliteitenspelletjes en wij zijn al weer druk aan het werk geweest. Ook was het heel fijn dat wij weer naar de gymzaal mochten voor de eerste keer sinds een hele lange tijd.

 

De Kinderboekenweek
In oktober was de Kinderboekenweek. Dit was heel leuk. We hebben in tweetallen gewerkt aan een prentenboek over de watersnoodramp. We moesten alle informatie die we kregen en vonden in het prentenboek zetten, zodat de watersnoodramp was uit te leggen aan jonge kinderen. Dit was moeilijk, maar wel leuk. Juf las voor uit een boek over de watersnoodramp. Ook hebben wij bij dit boek illustraties gemaakt. En hebben wij geleerd hoe we een brief moesten schrijven. Het was heel leuk. Uiteindelijk hebben ook nog kinderen uit onze klas de gouden griffel en het gouden penseel gewonnen voor de mooie prentenboeken. 

 

De voorleeswedstrijd 
Tijdens de kinderboekenweek was ook de schoolronde van de voorleeswedstrijd. De kindren hebben goed gelezen. En een van ons mag nu naar de volgende ronde. Dat is in februari/maart. Het was heel leuk om naar alle kinderen die meededen te luisteren. Ze deden het heel goed.

 

Pluisje in de klas
Op dierendag zou Pluisje (dat is de cavia van juf) op school komen. Dat kon helaas niet, maar hij kwam de week daarna op school. We mochten hem allemaal even vasthouden. We hebben geleerd over zijn eten en drinken, de verzorging van een cavia en nog meer.