Overblijven

Overblijven

‘t Palet heeft vier ( niet op woensdag) dagen in de week de mogelijkheid om over te blijven.
 
Het is belangrijk dat de overblijfjuf ’s morgens ruim voor twaalf uur weet hoeveel kinderen er overblijven. Dit heeft te maken met hoeveel extra hulp er moet worden ingeschakeld. De namen van de kinderen worden opgeschreven in de agenda die op de kapstok van groep 1t/m 4 ligt. Daarin kunnen ook de namen van de overblijvers voor een langere periode worden ingeschreven.
 
Als om twaalf uur de school is afgelopen worden de overblijfkinderen in twee groepen verdeeld. De ene groep gaat eerst even lekker buiten spelen. De andere groep gaat eerst eten. Na ongeveer 20 minuten wordt er gewisseld. Bij slecht weer blijven ze even in de overblijfklas. Daar kunnen ze kleuren, computeren of een klein spelletje spelen.

Het eten moeten de kinderen zelf meenemen. Eerst eten wij het brood en daarna het fruit en de, eventuele, versnaperingen. Wij hebben de afspraak dat al het brood op moet voor de kinderen iets anders gaan eten.

 
Het overblijven is gratis en staat onder leiding van Juf Judith en een hulpouder.

Er is nog geen nieuws.