Ouderbijdrage

Informatie over ouderbijdrage en schoolreis
 

Het schoolreisgeld is aangepast aan het doel van de bestemming.
  
Het schoolteam streeft er naar de kosten voor het schoolreisje  zo laag mogelijk te houden.
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks geïnd door de ouderraad. Dit schooljaar bedragen de kosten
 € 27,-- per kind. Kinderen die na januari bij ons op school komen, betalen  € 13,50.
Ook het schoolfonds gaat volgens een machtigingsformulier geïnd worden.
Het schoolfonds  is er om activiteiten te organiseren die niet door de school betaald kunnen worden.
Onderstaande feestelijke activiteiten worden door het schoolfonds betaald:
 
St. Maarten;Sinterklaas; Kerstviering;Schoolontbijt;Carnaval;Spelactiviteiten;Paaslunch+eieren zoeken; Aanschaf diverse speelmaterialen; Ondersteuning bij schoolreisje en schoolkamp , enz.