Agenda

Goede vrijdag en Pasen

Goede vrijdag en Pasen: alle leerlingen zijn vrij.

Meivakantie

Meivakantie: alle leerlingen vrij.

Hemelvaart

Hemelvaart: alle leerlingen vrij.

Pinksteren

Pinksteren: alle leerlingen vrij.

Rapportbesprekingen op afroep

Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging

Afscheid groep 8

Zomervakantie

Zomervakantie: alle leerlingen vrij.