Agenda

Goede vrijdag + Pasen

Leerlingen zijn vrij.

Meivakantie

Studiedag team

Studiedag team: leerlingen zijn vrij.

Technieklokaal groep 7-8.

Pinkstervakantie

Pinkstervakantie: leerlingen vrij.

Rapportbesprekingen op afroep.

U ontvangt hiervoor, indien nodig, een uitnodiging.

Afscheid groep 8

Zomervakantie 2019

Zomervakantie: Leerlingen vrij.