Agenda

Afscheid groep 8

Zomervakantie

Zomervakantie: alle leerlingen vrij.

Eerste schooldag schooljaar 2020-2021

Luizencontrole

Informatieavond

Van 19.30-21.00 uur.

Studiemiddag obs 't Palet

De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn 's middags vrij.

Dag van de leraar

Omgekeerde oudergesprekken

U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Herfstvakantie

Alle leerlingen zijn vrij.

Luizencontrole